0

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี   พ.ศ. 2538    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายกระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทในเครือให้ทั่วถึงทุกกลุ่มการใช้งานครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและผู้ใช้งานในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานราคาเป็นธรรมจากทั่วทุกมุมโลก    เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศเราใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับ “คุณภาพ”     โดยมีทีมออกแบบ พัฒนา  และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม “วิศวกรรมยาง”  ซึ่งนอกเหนือจากการออกแบบให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  แล้วยังมีการควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิต   รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อความมั่นใจว่า   สินค้าที่จะนำไปส่งมอบแก่ลูกค้านั้นมีคุณภาพ   และได้มาตรฐานตามที่เราได้ให้คำมั่นไว้


บริษัทในเครือ

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เอ็นซีอาร์ – ทีอาร์บี อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด

บริษัท อิโนเว่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริษัท วัฒนาสุข เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดคลังสินค้า


บริษัทฯ ได้พัฒนาและบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ     การจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด       สนับสนุนการเข้าถึงและการกระจายสินค้าได้คล่องตัว     รวมถึงดูแลความสะอาดปลอดภัยภายในคลังสินค้า     เพื่อทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการ    ในสภาพที่สมบูรณ์และรวดเร็ว

แผนก QC


บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงการควบคุมและดูแลคุณภาพสินค้า   ให้ได้มาตรฐาน     สินค้าจึงต้องผ่านการตรวจสอบจาก แผนก QC ก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้า    โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องทำการทดสอบเครื่อง  100% ว่าใช้งานได้ตรงตามที่ระบุไว้ เพื่อความประทับใจในสินค้าและบริการ

การจัดส่ง


บริษัทฯ มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูง


 การจัดส่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. รถยนต์ของบริษัทฯ เอง   สำหรับลูกค้าเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

2.  ขนส่งเอกชน  สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด และสินค้าขนาดใหญ่

3.   ไปรษณีย์ไทย   สำหรับสินค้าที่มีขนาดเล็ก


เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วและสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

แผนกซ่อม


บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย    โดยมีทีมช่างมืออาชีพและมีอะไหล่ต่างๆ พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของเรา

หมวดงานวิศวกรรม


รอยต่อเพื่อการขยายตัว

ผนังกันเสียง

Mechanical Pot/Disk Bearing

แผ่นยางรองคานสะพาน

อุปกรณ์ดูดซับเเรงกระเเทรก

เสาหลักน้ำทางยางพารา

อื่นๆ

ที่อยู่บริษัท


บริษัท  วัฒนาสุข  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด 


สำนักงานใหญ่

เลขที่  606  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม.  10100

Tel. 02-225-0088, (อัตโนมัติ)

Fax. 02-225-0066


สาขา คลังสินค้า (คลังมีนบุรี)

เลขที่  26  ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กทม. 10510

Tel. 02-5180500, (อัตโนมัติ)

Fax. 02-5180520   สอบถาม / ติดตาม@WSI-officialChannel : WSI-official
www.wattanasuk.com